Regels Oorlogsverklaring.

Regels Oorlogsverklaring.

Om conflicten te voorkomen zijn oorlogen tussen Factions enkel nog mogelijk als beide partijen hier nadrukkelijk voor kiezen

Concreet betekent dit dat beide Factions een oorlogsverklaring zullen moeten indienen in onderstaand gebouw, verdere instructies vindt je dan ook in dit gebouw. Het niet volgen van deze instructie kan leiden tot het ontzeggen van toegang tot de server.

De nieuwe locatie voor het starten van oorlogen

PVP:

PVP binnen geclaimed territorium is standaard (zonder oorlog) niet mogelijk. Echter PVP buiten het door de faction geclaimde gebied is ook mogelijk zonder oorlog! Let dus op, PVP buiten de Factions is ten alle tijden toegestaan!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *